Uygulanan oyunların birinde görsel algı gelişirken, diğerinde düşünme becerilerinin veya üretkenlik becerilerinin gelişmesi destekleniyor. “Akıl ve Zeka Oyunları” sayesinde çocukların yeteneklerinin ne yönde olduğu keşfedilip o alanda eğitim alması büyük bir fırsat olacaktır.
WhatsApp İletişim