Onun görüşüne göre aslında yüzyıllardır toplumların sadece çok küçük bir bölümünde  yeterli olan  “yaratıcılık,  eleştirel düşünme,  problem çözme, işbirlikli  çalışma” becerileri  21.yy’da  hayatta  kalabilmek  için  gerekli  bir  tür  “evrensel  okuryazarlık  “olacaktır . Çocuklarımızın evrensel okuryazar olmalarını destekleyecek eğitim ise kuşkusuz ki bütünleştirici STEM eğitimi ile sağlanabilir. Gerçek hayat ile bağı koparmadan bahçemizde ve okulumuzda ekolojik alanda da bitkileri inceleme,böcek gözlemleme gibi deneysel çalışmalar yaparak çocukların gerçek hayat problemlerini stem çalışmaları üzerinden çözümlere ulaştırırken bu çalışmaları da doğal ürünlerle ve ortamlarda yapmaları sosyal ve bilişsel gelişimlerine de katkı sağlayacaktır.
WhatsApp İletişim